Meny

Hem
Nyheter
Glasögon
Kontaktlinser

     Ortho-K linser
       Vilka linser ska jag välja?
     Varför göra undersökning?
     Ögonens reaktion på linser
     Olika linssorter
     Dygnet-runt-användning
     Prislista

Erbjudande
Bilder
Kontakt

Kontakt

Skärholmsgången 14
Skärholmen Centrum

Tfn: 08-556 470 60
E-post:
butik@backmansoptik.se
Beställning:
order@backmansoptik.se

 

Copyright © 2008 www.backmansoptik.se

INFORMATION OM ORTHO-K-LINSER.

Ortho-k-linser sitter i ögonen under sömn.  De tas ut efter man har vaknat och sedan ser man bra under resten av dagen, utan linser eller glasögon. Det fungerar för närsynthet mellan -0,75 till -4,5 dioptrier och till viss del på astigmatism 1,5 – 2,5 dioptrier beroende av axelläge.

Metoden har varit känd i över 40 år, men inte varit så vetenskapligt utvecklad som nu. Ögat fotograferas med en topograf, som beräknar formen på hornhinnan. Med hjälp av dessa data och en avancerad dataprocess kan man tillverka en komplicerad linsform. Linsen kan sedan ändra hornhinnans form på ett kontrollerat och säkert sätt, vilket då ger bra syn utan glasögon eller linser.

Metoden är vetenskapligt dokumenterad och utforskad och ger inga bieffekter. För närsynta personer, över cirka 40 år, som behöver tillägg för läsning går det att utföra så kallad monovision, med läsning för nära håll på ena ögat och långt håll på det andra. Ortho-k är den enda fungerande metod som har en uppbromsande effekt på närsynthet. Ökning av närsynthet bromsas med ca 45 %.

Läs gärna på: www.okglobal.org, www.ortho-k.net, www.dreamlens.com eller www.orthokdoctors.com  

Hur fungerar det rent tekniskt ? 

Linserna är tillverkade av ett stabilt material som är mycket syregenomsläppligt.  Linsens speciella form, framtagen speciellt för dina ögon, gör att det yttersta cellskiktet av hornhinnan ”glider” från mitten av hornhinnan till periferin.  Hornhinnan plattas då till, vilket korrigerar närsynthet mellan –0,75 till –4,5 dioptrier och även till viss del astigmatism 1,5 – 2,5 dioptrier beroende av axelläge.  Närsynthet över dessa värden kan minskas men inte fullt ut, varför vi i dessa fall avråder från behandling. 

Full synskärpa uppnås efter 3 till 10 dagar.  Det tar längre tid med större synfel. Under första veckan kan ibland vanliga linser behöva användas som komplement. Effekten och synkvaliteten kan bli dålig om ortho-k-linserna inte används på det sätt som blivit ordinerat. Effekten sitter i hela dagen, hos en del personer 1-2 dygn. För en del kan synskärpan bli sämre sent på kvällen och då sätter man i linserna tidigare på kvällen än man annars skulle ha gjort. 85 % av de som provar får ett tillfredställande resultat. Man känner av linserna i början när man blinkar men inte när ögonlocken är stängda under sömn.
Blir du mycket sjuk måste du avbryta linsanvändningen, och du får då tyvärr en ny invänjningsperiod när du blivit frisk, men det går snabbare mot första invänjningen. Du kan då tillfälligt under några dagar använda endagslinser som komplement. Slutar man använda ortho-k-linserna avtar effekten sakta och efter 1v fungerar oftast de gamla glasögonen eller linserna och efter ca 3 veckor har hornhinnan återgått till normal form.Vid första besöket måste du varit utan mjuka linser 1 dag och stabila linser ca 4 veckor.

Finns det några risker ?

Riskerna är inte större vid användning av ortho-k-linser än att använda vanliga stabila eller mjuka linser.

 Vem är lämplig att använda ortho- k- linser ?

- Den som är närsynt mellan - 0,75 och - 4,5 dioptrier och även till viss del astigmatisk mellan 1,5  - 2,5 dioptrier beroende på axelläge kan använda denna metod.
- Tidigare använt glasögon eller mjuka linser, svårare för stabillinsbärare.
- Den som överväger laseroperation och tycker att det är en otrygg procedur.
- Den som har torrhetsproblem av vanliga linser.
- Den som arbetar i olämplig miljö för kontaktlinser, där glasögon är i vägen eller där det behövs skyddsglasögon.
- Den som vill känna friheten att vara utan linser eller glasögon under dagen.
- Idealiskt för sportutövare, eftersom det inte går att tappa någon lins.

 Skötsel av ortho-k-linser.

Skötseln är den samma som för stabila linser. Rengöring av kontaktlinserna är viktig för att undvika infektioner och för att linsernas funktion inte skall försämras. Blir det för mycket beläggning på linserna kan de förlora sin ortho-k-effekt. Linserna byts därför ut 1 ggr/år.

 KOSTNADER  OCH  RUTIN  FÖR  BEHANDLING.

Första besöket: 390 kr.

En utvärdering görs av ögonens status och lämplighet för ortho-k-behandling:

- normal inspektion av ögonen.
- uppmätning av ögonens synfel (refraktion)
- uppmätning av ögonens topografi.
- bedömning om lämplighet med ortho-k-behandling.

Behandling påbörjas: 2000 kr betalas i förskott.                  

- Kontaktlinser beställs. 
- Efter 1-2 v hämtas och provas linserna på ögonen. Flera återbesök bokas in på en gång.
- Första återbesöket sker nästa dag tidigt på förmiddagen med linserna i ögonen. Då görs kontroll av          synskärpa utan linser + ny topografibild tas för utvärdering.
- Därefter sker kontroller efter 3 nätter, 10 dagar och efter ca 6v. Ny topografibild + kontroll  av synskärpa      görs varje gång.
- Fungerar det bra, görs en ny kontroll var 6:e månad med ny topografibild + kontroll av synskärpa.
- Efter 1 år byts linserna.
- Uppnås inte bra resultat inom 6 veckor, trots ev. försök med nya linser, avbrytsbehandlingen. Då återbetalas 500 kr.

När behandlingen fungerar tillfredställande tillkommer en månadsavgift på 395 kr för hyra av ortho-k-linser vilket också inkluderar :

- Fria kontroller under 1 år och nya linser var 12:e månad.
- Linsvätskor.  Du får 4 flaskor normalvätska och 2 flaskor rengöringsmedel per 6 månånad vilket är 130 kr billigare mot att köpa det separat.
- Ett autogirokontrakt skrivs där 395 kr dras från linsanvändarens eller målsmans konto varje månad.
- Uppsägning skall göras minst 3 månader innan användaren avslutar behandlingen med ortho-k-linser. Linser och linsvätskor återlämnas.

Kontakta oss gärna för mer information!